Kirameki

posted on 08 Apr 2013 23:31 by tokimemo-ex


Kirameki

 

 

 

 

ผอ. & รองผอ.
 ─────────────────────────────────────────────────── 

    ลีนส์ (ผู้อำนวยการ) twitter page

    ทัตสึโมโตะ โอซามุ (รองผู้อำนวยการ) twitter page

 

ตำนานประจำโรงเรียน
 ───────────────────────────────────────────────────
    - หากคู่รักได้ไปสารภาพรักที่ใต้ต้นไม้ศักดิสิทธิ์ในวันสำเร็จการศึกษา จะทำให้ทั้งคู่รักกันอย่างมีความสุขตลอดไป

 

เครื่องแบบ
 ───────────────────────────────────────────────────

   - ผู้หญิง 1, 2 , 3 / ผู้ชาย 1, 2, 3

   - สามารถเลือกชุดได้สองแบบทั้งชาย และหญิง ชุดแบบที่ 1 จะเป็นชุดเก่า

   - แบบสวมสเว็ตเตอร์ทับของผู้หญิงจะเป็นแบบที่ 3

   - ชุดพละ เหมือนกันทั้งหญิงชาย แต่ของผู้ชายกางเกงจะยาวกว่า

 

ตารางสอน
 ───────────────────────────────────────────────────

   - ทุกโรงเรียนจะเป็นตารางสอนแบบเดียวกัน ไว้สำหรับอ้างอิงเฉย ๆ

   - วันเรียนคือวันจ. - ส.

   - วันเสาร์เรียนแค่ครึ่งวัน

   - ตารางเรียนปี 1, ตารางเรียนปี 2, ตารางเรียนปี 3

 

ตัวภาพแผนผังโรงเรียน เป็นเพียงแผนผังที่ทางคอมมูสร้างขึ้นมาเองเท่านั้น ม